Игри

Предложения от Bing

Информация за страница Долно Войводино

     Долно Войводино също като Книжовник – родното място на футболната легенда на ЦСКА Петър Жеков – е село на територията на област Хасково. Следователно не е трудно да установим, че се намира в Южна България. Само деветнадесет километра делят селото от областния град, а до един друг такъв – Кърджали – дистанцията е почти двойно по-голяма. Става дума за 36-километрово разстояние, но реално погледнато и двете дистанции са относително кратки. Те се изминават с автобус или лека кола за не повече от съответно 20 и 40 минути, така че не е проблем да се придвижим от едното място до другото. В почти всички села на територията на страната има прокарани автобусни линии, независимо колко са големи или малки. За това село с убеждение може да се каже, че въпреки относително малката си площ и също толкова ниския брой на местното население, се радва на два основни приоритета в лицето на красивата и живописна природа и на стратегическото си положение.

     Природата винги е добра предпоставка за наличието на туризъм, независимо дали говорим конкретно за село Долно Войводино или за някое друго населено място на територията на страната. Самият град Хасково е обект на постоянен интерес от страна на хора от различни краища на страната, а за населението на селото основен поминък през годините си остава производството и отглеждането на тютюн. Тази съставка е ключова за никотиновите цигари, толкова популярни и разпространени по целия свят и които и до днес за съжаление си остават един от главните фактори за влошаване на човешкото здраве в дългосрочен план. Всъщност процесът на засяване и отглеждане на тютюн е сам по себе си понякога дълъг и труден, още повече, че днес едва ли всеки може да се похвали с постоянни доходи от този занаят. Ако преди години тютюнът се е дъвчел и пълнел в ръчно направени цигари, към днешна дата почти сто процента от активните пушачи в целия свят директно си купуват кутии цигари. Но за много населени места в България и особено за южните райони именно тютюнопроизводството е определящо за облика на стопанството като цяло.

     За съжаление историческите справки за село Долно Войводино са твърде бедни и оскъдни, та да сме в състояние да намерим информация откога например по тези земи има следи от човешки живот или дали местните жители са участвали през годините във важните за страната национално – освободителни борби. Близостта с Кърджали няма как да не е предпоставка за близост с хора, изповядващи мюсюлманската религия. По принцип в тази част на страната е характерно двете общности да живеят близо една до друга и да се разбират без никакви проблеми. Така че едва ли за някого ще е учудващо откритието, че в селото се изповядват едновременно двете най-разпространени в световен мащаб религии. От една страна това е православното християнство, а от друга – вече споменатият ислям. Християните са мнозинство в селото, но не са малко и онези, които са поклонници на исляма. Също така е характерно за населените места в региона кметовете да са с турски произход.

eXTReMe Tracker